VEVO Veessen Vorchten - Opgericht 30 Juni 1950
Ongeveer in 1930 werd er in Veessen en vevoVorchten een voetbalclub opgericht, deze vereniging had toen nog de naam VVC Veessen Vorchten Combinatie. Helaas bestond deze vereniging slechts enkele jaren.

Daarna werd er door de voetbalenthousiasten weer gewoon wat "gerommeld" in het kikkersgat, dit was een uitstekend trainingsveld want de bal werd tegen de dijk aan geschoten en rolde weer naar beneden. Af en toe ging de bal te hard en rolde over de dijk richting de huizen aan de andere kant van de dijk.

Pas twintig jaar later kwam men weer tot de oprichting van een voetbalclub. De muziekvereniging VIVO was er zijdelings bij betrokken dat in Veessen, na jarenlang van clubvoetbal te zijn verstoken, de voetbalsport nieuw leven werd ingeblazen.

In 1948 richtte de voorzitter van VIVO, de heer H.A. Bakhuis het verzoek aan de heer E. Bekamp of het niet mogelijk was om een voetbaltoernooi te organiseren en de opbrengst daarvan te bestemmen voor VIVO wiens financiële positie op dat moment niet al te rooskleurig was. VIVO zou dan een wisselbeker voor dit toernooi beschikbaar stellen. Hier had de heer Bekamp wel oren naar, de eerste stappen werden ondernomen. Allereerst werd uitgezien naar een geschikt terrein waar het toernooi kon plaatsvinden. Dat bleek een gemakkelijke klus te zijn, want de heer Van Werven, beter bekend als "De Zalker Boer" bood spontaan een bij zijn boerderij gelegen weiland, dat uitstekend geschikt was om 'op te voetballen, ter beschikking.

De volgende stap was doelpalen, voetballen en doelnetten. Ook dit gaf weinig problemen, want deze attributen werden beschikbaar gesteld door het Aannemersbedrijf Wijenberg, Smederij Logt en de Voetbalvereniging "Heerde". De laatste stap die nog gezet moest worden, was die om clubs te vinden die bereid waren om aan het toernooi deel te nemen. Na bij een aantal voetbalverenigingen bot te hebben gevangen, bleken Heerde, Wijhe en Vaassen bereid te zijn om medewerking aan het toernooi te verlenen.

Toen dit bekend was werd het door de heer Van Werven beschikbaar gestelde terrein door een groot aantal vrijwilligers speelklaar gemaakt. Het voetbaltoernooi dat voor de aanvang van het competitieseizoen 1948/49 plaatsvond en door Vaassen werd gewonnen, trok veel bezoekers. De verwachting dat dezelfde verenigingen ook aan een tweede toernooi, waartoe meteen na afloop van het eerste toernooi werd besloten, zouden deelnemen, bleek niet het geval te zijn, want Vaassen zag van deelname af. Toch kon het toernooi in 1949 voor de tweede keer doorgang vinden, omdat de CJV-ers uit Deventer bereid waren om de plaats van Vaassen te nemen. Na afloop van dit toernooi, dat door Heerde werd gewonnen waarvoor weer grote belangstelling bestond, kon, evenals bij het eerste toernooi een mooi bedrag aan VIVO overhandigd worden. Na afloop van het toernooi gaf de voorzitter van VIVO te kennen dat een eventueel volgend toernooi niet meer ten bate van de muziekvereniging georganiseerd behoefde te worden, omdat hun kas er weer wat florisanter voor stond.

De door VIVO beschikbaar gestelde wisselbeker werd met goedvinden van Heerde, die de beker één keer had gewonnen, geschonken aan de organisatoren van beide toernooien om deze, zodra de gelegenheid zich voordeed, te laten verspelen.

 

Website VEVO